הדס משולש

שיח לגדר חיה, עמיד קור/חום, לשמש מלאה.
התקשר לקבלת מחיר