חרצית כריזינתמה

צמח רב שנתי לחצי צל
Call for pricing