אלמנדה סגולה

צמח רב שנתי, לשמש מלאה/חצי צל, שיח קשתי.
התקשר לקבלת מחיר