ורד ענבר

צמח לחצי צל, פורח בגלים, צמח חזק.
התקשר לקבלת מחיר