לואיזה

צמח לתה, רב שנתי, שמש מלאה
התקשר לקבלת מחיר