כד חרס 30X52 ס"מ.

כד חרס 30X52 ס"מ.
התקשר לקבלת מחיר