טורייה אורך מטר.

טורייה גדול אורך מטר.
Call for pricing