חרצית שיחית

רב שנתי- שמש מלאה/ חצי צל
התקשר לקבלת מחיר