זוטה לבנה

צמח לתה, רב שנתי, שמש מלאה/ חצי צל
Call for pricing