היהודי הנודד- אדום

רב שנתי, שמש מלאה/ חצי צל
התקשר לקבלת מחיר