הורטנזיה

צמח רב שנתי חצי צל הרבה מים
התקשר לקבלת מחיר