הומוס פרימיום כ-16 ל'.

הדשן האולטימטיבי לגננים, חקלאים, מגדלים ובעלי גינות.
התקשר לקבלת מחיר