דשן לפורחים 1.3 ליטר

להזנה מושלמת פריחה ממושכת והגברת הפריחה והצבעים 1.3 ליטר
התקשר לקבלת מחיר