דיכונדריה אפורה

צמח גינה, רב שנתי, שמש מלאה
התקשר לקבלת מחיר