בוגנבליה

מטפס נמרץ, חצי צל/שמש מלאה
Call for pricing