אדנית עץ 106 ס"מ.

אדנית עץ 106 ס"מ.
Call for pricing